Dziś jest: Środa, 2020-08-12
Strona główna    Kontakt
stowarzyszenie JESTESMY
Aktualności
O nas
Powstanie stowarzyszenia
Misja stowarzyszenia
Zarząd stowarzyszenia
Działalność stowarzyszenia
Partnerzy
Galeria zdjęć
Jeden procent
Kontakt
SzpitalSZYBKI KONTAKT

Stowarzyszenie św. Józefa "JESTEŚMY"
43 – 190 Mikołów ul. Okrzei 27
Tel. 32 226 59 76
Aktualnie jesteś: Strona głównaMISJA STOWARZYSZENIA

Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim dzia??alno??? w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy spo??ecznej, szeroko rozumianej dzia??alno??ci charytatywnej. 

Ponadto finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form ??wiadczenia pomocy zdrowotnej, w szczeg??lno??ci udzielanej przez osoby prawne, instytucje, jednostki oraz inne powo??ane lub zorganizowane w ramach Ko??cio??a Katolickiego.

Nazwa "JESTE??MY" odzwierciedla idee naszej organizacji :

 • jeste??my po to by pomaga? chorym, potrzebuj?cym,
 • jes...

  więcej

  AKTUALNOŚCI


  Grudzie?? 2019

  Z okazji ??wi?t Bo??ego Narodzenia 

  wielu g???bokich i radosnych prze??y?, 

  wewn?trznego spokoju,

   wytrwa??o??ci i rado??ci

   oraz b??ogos??awie??stwa Bo??ego 

   w ka??dym dniu nadchodz?cego Roku ??yczy...

                                                                                Zarz?d 

  Stowarzyszenie ??w. J??zefa "Jeste??my"
  więcej

Strona główna | Aktualności | O nas | Partnerzy | Galeria zdjęć | Jeden procent | Kontakt